آنتی داعش

دانشنامه دفاعی

آنتی داعش

دانشنامه دفاعی

آنتی داعش

بسیار شرم آور است اگر شیعه و پیرو حضرت علـی (ع) باشید. آنگاه داعشی و تکفیری و وهـابی نجس در میان شـما آمد و شد کنند.
سوگند که اگر دنیا را غیرت بود، در تلاقی نگاه‌های دلواپس و نگران ابوالفضل و امام حسین باید میسوخت و خاکسـتر میشد.

سیاست‌های کلی و خطوط قرمز دانشنامه دفاعی:
هدف ما به طور کلی بر دو محور بنا نهاده شده است.
الف: دانشنامه دفاعی:
ما در این پایگاه به معرفی و شناخت تسلیحات، تاکتیک‌ها و ... دفاعی و نظامی می‌پردازیم. لیکن دانـش دفـاع شامـل این نکات هم می‌شود:
1- دانشنامه دفاعی از رابطه با وبگاه‌هایی که تبلیغات لوازم آرایشی و .. می‌گذارند پرهیز میکند.
2- دانشنامه دفاعی به پایگاه و وبـگاه ارزشی با رعایت بند اول سـیاسـت‌های کلی، با افتخار لینک می‌دهد.
3- این پایـگاه از همــکاری با نویسندگان ارزشـی استقبال می‌کـند.
4- این پایـگاه به سرعـت روابـط خود را با وبگاه‌هـایی که شروع به تبلیغات و سوء استفاده از مردم کنند قطع کرده و لینک صفحه آنان را در اسرع وقت مسدود می‌کند.
5- کسانی که لینک صفحات تبلیغی در این وب بگذارند بلافاصله به پلیس فتا معرفی می‌شوند.
6- کسانی که خط قرمزهای ما (اسلام، کشور، نظام، رهبری، شهداء) را نادیده بگیرند و یا خدای ناکرده توهین کنند و عقاید قوم گرایانه ترویج کنند بی درنگ به واجا معرفی خواهند شد.
ب: آنتی داعش
در این پایگاه سعی میشود علاوه بر اینکه اخبار لحظه به لحظه داعش و تکفیری‌ها به طبع برسد، آگاهی و اطلاعاتی پیرامون خاستگاه وهابیت و فرقه‌های شر نیز ارائه گردد.
1- به پرسشهای مخاطبان پیرامون چگونگی شکل‌گیری فرق شیطانی پاسخ گفته می‌شود.
2- با کسانی که سعی در تخریب این فرقه‌ها دارند همکاری می‌شود.
3- با افرادی که خدای ناکرده گرفتار چنین اشخاص یا عقایدی شده‌اند و قصد خلاص شدن دارند به صورت داوطلبانه همکاری می‌شود.
4- به پرسش‌های افراد در زمینه تاریخ ادیان و پیدایش فرق ظاله تا حد بضاعت پاسخ داده شده و یا منابع معتبر به ایشان معرفی می‌گردد.
شادی قلب مبارک حضرت ولی عصر (عج) ارواحنا له فدا صلواتی ختم بفرمایید.
خاک راه عاشقان اهل بیت علیهم السلام
نویسندگان دانشنامه دفاعی

طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

دانلود سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی

 

آزادی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول 9,334 0:52:58 آزادی
2 دانلود جلسه  دوم 10,386 0:58:58
3 دانلود جلسه  سوم 7,580 0:43:00
4 دانلود جلسه  چهارم 8,054 0:45:41
5 دانلود جلسه  پنجم 10,634 01:00:22
6 دانلود جلسه ششم 11,350 01:04:27
7 دانلود جلسه هفتم 10,308 0:58:31
8 دانلود جلسه هشتم 4,428 0:25:04
9 دانلود جلسه  نهم 10,948 01:02:10
10 دانلود جلسه دهم 3,782 0:21:23
11 دانلود جلسه یازدهم 9,638 0:54:42
12 دانلود جلسه  دوازدهم 9,224 0:52:21
13 دانلود جلسه  سیزدهم 12,152 01:09:00
14 دانلود جلسه چهاردهم 10,530 0:59:46
15 دانلود جلسه  پانزدهم 11,180 01:03:26
 

امام حسین (ع)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 10,874 0:46:15 امام حسین (ع)

 

موضوعات متفرقه

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 زن و مرد 9,088 0:51:10 متفرقه
2 شهید مطهری و دکتر شریعتی 6,507 0:36:59
3 حقوق بشر و حقوق زنان 12,159 1:09:08
4 حقوق بشر و قضاء اسلامی 11,389 1:04:45
5 سلام در جهان جدید 3,540 0:20:06
دانلود سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی

عشق و موسیقی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول 8,389 0:47:42 عشق و موسیقی
2 دانلود جلسه دوم 11,699 1:06:31

دانلود سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی

 

مطالعه

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول 7,868 0:44:43 مطالعه باید تبدیل شود به سیره
2 دانلود جلسه دوم 10,246 0:58:15

 

جنگ جمل

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول 3,059 0:24:45 جنگ جمل
2 دانلود جلسه دوم 5,034 0:14:18
3 دانلود جلسه سوم 5,749 0:16:20

دانلود سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی

رنسانس اسلامی و تولید علم

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود  7,804 0:53:16

رنسانس اسلامی و تولید علم

 

امام خمینی و نهضت بیداری اسلامی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود قسمت اول 8,330 0:56:51

امام خمینی و نهضت بیداری اسلامی

2 دانلود قسمت دوم    6,704 0:45:45

دانلود سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی

جهانی که باید ساخت

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 5,782 0:39:28

جهانی که باید ساخت

 

مصاف دو ایدئولوژی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 6,526 0:44:32

مصاف دو ایدولوژی

دانلود سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی

گفتگوی ادیان و هرمونتیک

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 2,558 0:17:27

گفتگوی ادیان و هرمونتیک

 

امام خمینی(ره) و عرفان در صحنه
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 2,294 0:15:39

امام خمینی(ره) و عرفان در صحنه

دانلود سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی

انقلاب آخر الزمان،نجات سراسری
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 4,530 0:30:55 انقلاب آخر الزمان،نجات سراسری

 

گلوبالیزاسیون و مسلمان معاصر
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 6,698 0:45:43 گلوبالیزاسیون و مسلمان معاصر

 

تکنولوژی و عقل ابزاری؟آری و نه
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 10,964 1:14:50 تکنولوژی و عقل ابزاری؟آری و نه

 

جرات نه گفتن به ارباب
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 9,074 1:01:56 جرات نه گفتن به ارباب

دانلود سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی

جهاد علیه تحقیر
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 9,014 1:01:31 جهاد علیه تحقیر

 

اقتصاد مدرن، فقیران را فراموش کنید
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 7,990 0:54:31 اقتصاد مدرن، فقیران را فراموش کنید

 

عبور از ترجمه و آغاز تفکر
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 7,288 0:49:44 عبور از ترجمه و آغاز تفکر

دانلود سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی

دین عقلانی دین انسانی
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 8,174 0:55:47 دین عقلانی دین انسانی

 

احیا تفکر و تمدن انسانی
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 8,098 0:55:46 احیا تفکر و تمدن اسلامی

 

حقوق بشر و ارزش های جهانی
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 8,648 0:59:02 حقوق بشر و ارزش های جهانی

 

رنسانس اسلامی،نه اجتهاد سرگردان
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 6,536 0:44:36 رنسانس اسلامی،نه اجتهاد سرگردان

دانلود سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی

ما و حقوق بشر
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 6,588 0:44:58 ما و حقوق بشر

 

به سوی ظهور
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود قسمت اول 7,738 0:52:49 به سوی ظهور
2 دانلود قسمت دوم 7,974 0:54:25

 

امام رضا(ع)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود قسمت اول 2,255 0:19:12 امام رضا (ع)
2 دانلود قسمت دوم 2457


دکتر عباسی


18946848 dr abbasi-sonnate hasane-01 -hz mohammad.rar
16141310 dr abbasi-sonnate hasane-02 -imam ali.rar
15228347 dr abbasi-sonnate hasane-03 -hz fatemeh.rar
9852960 dr abbasi-sonnate hasane-04 -imam hasan.rar
19141293 dr abbasi-sonnate hasane-05 -imam hossein.rar
5984489 dr abbasi-sonnate hasane-06 -imam sajjad.rar
8737588 dr abbasi-sonnate hasane-07 -imam bagher.rar
5474345 dr abbasi-sonnate hasane-08 -imam sadegh.rar
7459505 dr abbasi-sonnate hasane-09 -imam kazem.rar
4806002 dr abbasi-sonnate hasane-10 -imam reza.rar
5345577 dr abbasi-sonnate hasane-11 -imam javad.rar
6625245 dr abbasi-sonnate hasane-12 -imam hadi.rar
7992543 dr abbasi-sonnate hasane-13 -imam asgari.rar
46778486 dr abbasi-sonnate hasane-14 -imam mahdi.rar8951119 dr abbasi-107 rooz ta entekhabat-arak-91.12.8.rar
15705302 dr abbasi-20 Sal Khameneism-88.3.3.rar
8404970 dr abbasi-2012-khayam mashhad-90.2.19.rar
4076915 dr abbasi-amaliate syber dar jange narm.rar
14788184 dr abbasi-Armin-81.rar
8433388 dr abbasi-avatarism-ta jomeye zohur.rar
9681595 dr abbasi-Ax Yadegari ba Shitan-tehran-84.11.rar
15763644 dr abbasi-Beyluxe-90.2.11.rar
7540570 dr abbasi-capitalism-tehran uni-90.3.3.rar
8808419 dr abbasi-daneshgah gilan-bashar asad-91.8.16.rar
15528484 dr abbasi-Diplomacy Ghabele Enetaf-ghom-92.7.15.rar
9238709 dr abbasi-Doctorine imam Khamenei-91.3.4.rar
16346364 dr abbasi-doctorine salamat 1414-esfahan-91.2.10.rar
10989234 dr abbasi-Doctrine Mahdaviat Va Nehzat Jahani Islam-esfahan-84.7.rar
2223168 dr abbasi-ekhtelafe fekri imam khamenei va hashemi.rar
8091669 dr abbasi-ekhtelas o bank o reba-90.7.12.rar
13901900 dr abbasi-enghelabe farhangi-kashan-90.9.20.rar
8899528 dr abbasi-eskami kardane olum-namayeshgahe ghoran-91.5.6.rar
11179108 dr abbasi-Estrategy imam Khamene.rar
6769897 dr abbasi-fetneye 88.rar
9820684 dr abbasi-filme 300.rar
5885264 dr abbasi-Hamayeshe jebheye paydari-.90.12.8.rar
4003866 dr abbasi-hezbollahe Syber.rar
3556337 dr abbasi-Honar Khod Foroshi Va Eqtesad Estesh hadi-Kaje nasir-84.rar
8814902 dr abbasi-hozure hade aksari-karaj-90.11.26.rar
7268856 dr abbasi-Iran o Gharb-tabriz-83.12.rar
10343438 dr abbasi-iran rol-in islamic awakening.rar
9623295 dr abbasi-jahanam dar vaghte ezafe.rar
9977175 dr abbasi-jahaname hastei-arak-84.7.rar
7923915 dr abbasi-jahanhaye movazi-shahidmontazeri-mashhad-90.2.19.rar
18337688 dr abbasi-jange narm-shiraz-88.10.28.rar
3896532 dr abbasi-kankash-moje 4 bidari-90.2.31.rar
69082891 dr abbasi-Kankash-radio maaref.rar
11722811 dr abbasi-Koloni Lak Poshtha-tehran-84.9.rar
11711913 dr abbasi-Man Kolahbardam Pas Hastam-tehran uni-90.9.22.rar
14967465 dr abbasi-masaele dakhel o kharej-zahedan-90.rar
8798446 dr abbasi-Moghadamei Bar Nahad Sazi Baraye Jameh Mahdavi-tehran-84.5.rar
8996590 dr abbasi-Moghadamei Bar Oslob Shenasi Zendegi Hejri-tehran-84.5.rar
12114457 dr abbasi-Moghadameie Bar Doctroinologi Elmi-shiraz-84.8.rar
5866189 dr abbasi-Moghavemate kuba-85.7.rar
14041023 dr abbasi-Olgoye Zendegi Ensan Enghelabi-tehran-84.11.rar
13822448 dr abbasi-Osol Garaye Va Peragmatism-tehran-84.9.rar
11642957 dr abbasi-pool hargez nemikhabad-91.8.16.rar
12183448 dr abbasi-rabeteye mashkuk noe dovam.rar
10377211 dr abbasi-Raze binaie shahid-mashhad uni-90.2.19.rar
13396438 dr abbasi-Roozi Ke Masih Shia Be Donya Amad-yazd-84.10.rar
17064761 dr abbasi-sabke zendegi-esfahan-89.5.3.rar
6509624 dr abbasi-salgarde 9 dey-shahrake shahid mahallati-90.10.9.rar
8073119 dr abbasi-SaTaNiSM-s.rar
6622020 dr abbasi-shahadat talabi-tehran-83.3.3.rar
1453049 dr abbasi-shahid kabiri.rar
7944332 dr abbasi-sheitan parasti-shahin shahr-84.11.rar
15874109 dr abbasi-Soft Power Security Schools.rar
11733424 dr abbasi-Sterategi Ghorbaghe Va Bini Namrood-tehran-84.11.rar
11076190 dr abbasi-tahdide Amniate Melli iran-82.rar
6008865 dr abbasi-techno terorism-sh jame jam.rar
9857148 dr abbasi-tehran uni-moje 5 bidari-90.9.23.rar
7262941 dr abbasi-Teif Shenasi Farhangi-mashhad-84.4.rar
12200440 dr abbasi-Tokhmomorgh Shekaste Va Sheitan Banafsh-tehran-84.11.rar
9374005 dr abbasi-zamine sazi zohur-qazvin.rar
6344902 dr abbasi-Ziba Kalam-tehran uni-89.1.22.rar
9205157 dr abbasi-Zolm Shenasi Dar 666 Darge Farenhait-kermanshah-84.11.rar
دکتر عباسی : بزرگترین سازمان های چریکی جهان محصول ایران

==========================================================
دکتر عباسی : انتقال قدرت یهود از آمریکا به چین

==========================================================

سکه و دلار بخرید و بفروشید. این جامعه حتما متلاشی میشود

==========================================================
استاد حسن عباسی - ۸۰% اقتصاد ایران آلوده به رباست + سند

==========================================================
استاد حسن عباسی - آیا اصل بورس قمار است ؟

==========================================================
دکترحسن عباسی : رئیس بانک مرکزی به علت ربا در بانک حساب ندارد

==========================================================
استاد عباسی - ربا در بانک

==========================================================
مرداخانم شدن،زنا هم مردی شدن==========================================================حیا(عفاف و غیرت) بسیار حیاتی است...